11.5.2017 Tietgen Business

Aamulla tapasimme markkinoinnin opettajan Birthen, joka oli Clausin ja Sörenin kanssa Kuopiossa vierailulla. Hän ohjasi meidät tapaamaan Meten,  oppilaitoksen some -ylläpitäjän. Hän pitää käsissään oppilaitoksen Instagram, Facebook ja Snapchat -näkyvyyttä. Tämän kevään aikana he ovat rekrytoineet viisi opiskelijaa some -materiaalin tuottamiseen. Michelleltä saimmekin Instagram linkin: @tietgen.business, sekä Snapchat -osoitteen tb.voksen. Tytöt esittelivät sivustoja ja tykkäyksiä hyvin ammattimaisella otteella ja toivoivat some -osaamisen olevan hyvä meriitti CV:ssä.

Green Box on Odensessa uusi ammatillisen koulutuksen markkinoinnin toteuttaja. Isoa konttia muistuttava vihreä laatikko kätki sisäänsä useita yllätyksiä. Ammatteja pystyi tunnustelemaan, näkemään, kuulemaan ja sovittamaan. 34/35 odenselaisesta peruskoulusta oli käynyt tutustumassa toimintaan kahden ensimmäisen vuoden aikana. Boksin tarkoituksena on lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta. Ainakin ammatillisen koulutuksen suosion laskeva trendi oli onnistuttu pysäyttämään. Nykyisellään lukio-opinnot valitsee noin 75% ja kuitenkin ammatillisella puolella on paljon työtehtäviä tarjolla.

Martin toimii Tietgenissä monipuolisissa tehtävissä. Koulutukseltaan hän on sosiaalityöntekijä, joka antaa vahvan perustan toiminnalle. Ammatinohjaaja, keskustelija, hyvinvointitapahtumien järjestäjä, tulipalojen sammuttaja luokkatilanteissa (bodyguard) ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisija. Opiskelijatoimikunnan kanssa hän osallistuu vuosittain viiden juhlan järjestelyihin taustatukena. Juhlat toimivat osaltaan oppilaitoksen vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä.

Lisbethin kanssa ajelimme iltapäivällä entisen Maamieskoulun tiloihin uudistettuun Tietgenin osaamiskeskukseen. Paikka sijaitsee keskustan ulkopuolella hyvin yhteyksien varrella, mikä mahdollistaa erilaisten yrityskoulutusten järjestämisen lyhytkursseina. Opiskelijoiden on mahdollista yöpyä muutaman päivän koulutusten aikana. Lyhytkursseina tarjotaan yksittäistä erityisosaamista, kuten esimerkiksi Excelin taitojen päivitystä, sekä meidän eat- ja at -tutkintoja vastaavia koulutuksia.

Palautekeskustelussa pohdimme opiskelijavaihdon aloittamista ja sen toteutustapoja. Kaiken kaikkiaan totesimme vierailun onnistuneen hienosti. Sisällöt olivat monipuolisia ja mielenkiintoisia ja erittäin hyvin aikataulutettuja. Kuopioon päästyämme kokoamme heille vielä matkan parhaimpia anteja, mahdollisia kehityskohteita sekä ideoita vierailutilanteisiin ynnä yhteistyön jatkamista ja syventämistä.

Tästä saatte lukea seuraavassa blogipostauksessamme.

Advertisements

10.5.2017 Career Centre

Iloinen jälleennäkeminen  Sörenin ja Clausin kanssa. He vierailivat Kuopiossa luonamme 8 viikkoa sitten. Nyt saimme nähdä miten täällä toimitaan.

Aluksi pysähdyimme keskustelemaan Vuoden Työpaikka -valinnasta. Täällä on tapana, että opiskelijat vuosittain valitsevat työssäoppimispaikoista yhden, jossa ammattitaito, kollegiaalisuus, ohjaus sekä yhteistyö ja kanssakäyminen ansaitsevat huomionosoituksen. Tästä tunnustuksesta kaikki ovat ylpeitä ja se toimii kaikille osapuolille hyvänä mainoksena.

Seinille oli koottu myös työllistymismahdollisuuksia eri suuntautumisvaihtoehdoilla. Listausta päivitetään jatkuvasti,  jolloin opiskelijalle on selvää, millaisiin tehtäviin voi ja kannattaa suuntautua eri valinnoilla.

Luokkahuoneisiin oli varattu yksi seinä yrityksen työssäoppimisen mainostilaksi. Tällaisia luokkia oli ainakin kymmenkunta. Tätä mainostilaa myytiin vuodeksi kerrallaan. Opiskelijat tuntuivan pitävän tällaisesta käytännöstä. Luokkatilat oli helppo kokea alalle suuntaaviksi koulumaisuuden sijaan. Oman seinän tuntemistamme yrityksistä olivat ostaneet Lidl ja H&M.

Työsopimuksen saaneeet opiskelijat kuvattiin kehystettyihin tauluihin, jotka oli koottu opiskelijoiden työskentelytilan seinälle. He ovat myös esillä oppilaitoksen Facebook  -sivulla.

Oppilaitoksen sivulle Sören kerää linkkejä tarjolla olevista työssäoppimispaikoista eri suuntautumisvaihtoehdoille. Facebook on myös tarjolla työpaikkojen nopeaan tarjoamiseen. Katselukertoja näille viesteille oli kertynyt paljon. Sören myös ohjasi opiskelijoita heille sopiviin työpaikkoihin.

Seuraavaksi tapasimme kaksi Sörenin ja Clausin kollegaa, jotka viikoittain pitivät matalan kynnyksen vastaanottoa ruokalassa. Tämän palvelun ohjaajat totesivat hyvin toimivaksi. Tarvittaessa opiskelijoiden kanssa sovittiin jatko-ohjauksia.

Oppilaitoksen kaupassa myynnissä oli kaupungin yritysten tuotteita. Esillepanoja oli tehty esimerkiksi vaatteista, toimistotarvikkeista ja kosmetiikasta.

Työpaikkakäynnin kohteena oli Fotex -niminen suurehko tekstiili- ja päivittäistavarakauppa. Norjalaisketjun toimintaa meille esitteli Mads, myymäläpäällikkö. Kilpailuvalttina heillä oli oli oma 24/7 toimiva leipomo, jossa työskenteli 22 työntekijää ympäri vuorokauden. Leipomo toimitti leipää Fyn -saaren kaikkiin Fotex -myymälöihin lukuunottamatta Svendborgia, jolla on oma pieni leipomo.

Opintojaan aloittelevat opiskelijat olivat inventaaria suorittamassa. Mads tuntui olevan tyytyväinen rekrytoimiinsa opiskelijoihin.

 

 

9.5.2017 HHX Tietgen

HHX tarkoittaa lukio-opintoja laajennettuna liiketalouden  kursseilla. Opiskelijat ponnistelevat määrätietoisesti saadakseen riittävän hyvät pisteet yliopistoon pääsemiseksi.  Saimme hyvän perehdytyksen koulutukseen Ruth Schaefferin opastuksella. Hän olikin vieraillut edellisellä viikolla Kallaveden lukiolla ja tuntui kuin olisimme olleet vastavierailulla, vaika emme Kuopiossa olleet tavanneetkaan.

Erling Strange Nielsen ja Erik Lundorff veivät meidät oppitunneille mukaan osallistumaan opiskelijoiden liikeideoiden esittely- ja sparrauskeskusteluihin. Tanskalaiset nuoret ovat omiemme tapaan ennakkoluulottomia uusien ideoiden kehittäjiä ja kuulimme esimerkiksi esityksen festivaalikäyttöön tarkoitetusta pyykkirekasta. Opiskelijat ovat hyvin avoimia ja kiinnostuneita juttelemaan vierailijoiden kanssa.

Lukio-opinnot voi HHX:ssä aloittaa vain, jos edeltävä oppilaitos ilmoittaa, että opiskelijalla on riittävät valmiudet suoriutua lukiosta. Joissakin harvoissa tapauksissa opiskelijoille annettiin tilaisuus osoittaa taitonsa erityisellä testillä. Keskeyttäneiden määrä onkin todella pieni noin 5%.

8.5.2017 Tietgen Business ja Uddannelsebroen

Tietgenskolen businessin rehtori Bo Ravn esitteli kaupallisen koulutuksen vuonna 2015 tehdyn koulutusuudistuksen vaikutuksia. Opinnot voi aloittaa vain suorittamalla hyväksytysti tanskan kielen ja matematiikan kokeet. Näin halutaan  taata riittävät opiskeluvalmiudet opintojen loppuun saattamiseksi. Tämä onkin tehostanut läpäisyastetta ja opintojen vetovoimaisuutta. Opiskelussa pystytään keskittymään opiskeltaviin asioihin.

Yhteisten tutkinnonosien opiskeluun menee 1/2 – 2vuotta. Tämä jakso antaa myös valmiuksia työelämään siirtymiseen ja jatko-opintokelposuuden. Tämä jälkeen seuraa kahden vuoden palkalliset ammatilliset opinnot työssä ja oppilaitoksessa 7 – 8 viikkoa kahden vuoden aikana. Opiskelijat joille ei saada työsopimusta, jatkavat Center for practical training at school. Tässä toimintavaihtoehdossa on StarttiPajan kanssa yhteisiä piirteitä.

Uddannelsebroen “Koulutussilta” on 18 – 30 vuotiaille nuorille tarkoitettu työpaja, joka tarjoaa tukea ja mentorointia haasteellisista lähtökohdista ponnistaville opiskelijoille. Opiskelijoiden tutustumisjaksot Tietgenskolen eri aloille muistuttaa paljon Valman tarjontaa. Toisaalta opiskelut etenevät pajaopintojen tavoin omissa tiloissa.

Kiinnostavaa oli se, kuinka pajalle oli suunniteltu kahden viikon mittainen Intro, jossa opiskelijoita haastateltiin ja joka tarjosi myös mahdollisuuden olla ryhmässä ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Tätä voisi kokeilla meilläkin.

Säilyttääkseen yhteiskunnan tarjoamat opintososiaaliset edut, opiskelijan tulee päivittäin osallistua Koulutussillan tarjoamaan toimintaan. Tältä osin heillä on läsnäolopäiviltä sama korvausperiaate kuin meillä työvoimatoimistolla.

Tehokkaammaksi koulutusjakson mitaksi on osoittautunut keskimäärin 12 viikkoa. Pidempi aika koululla on haasteellinen töihin siirtymisen kannalta. Koulutussillan tavoitteena on löytää opiskelijalle sopivin kouluttautumisväylä. Näitä ovat sopivan alan löytyminen, oikean tason löytäminen ja sitä kautta työllistyminen.

SAMARBEJDE OG UDDANNELSE – yhteistyötä ja koulutusta

Eija ja Markku ovat Kuopion Liiketalouden opettajia, jotka tutustuvat Tanskassa Odensessa 8.-12.5.2017 Tietgenskolen toimintaan.

Matkan tarkoituksena on

 • tutustua tanskalaisten opiskelijoiden työssäoppimismahdollisuuksiin ja saada ideoita Sakkyn tarjontaan
 • perehtyä Tietgenskolen tapaan tehdä yritysyhteistyötä
 • havainnoida Tietgenskolen opiskelijahuollon toimintaa
 • saada uusia oivalluksia lähtemällä kauemmas kotinurkilta
 • Vi har et tæt samarbejde med grundskolerne og det lokale erhvervsliv.
 • Tietgenskolen tekee tiivistä yhteistyötä peruskoulujen ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.
 • https://www.tietgen.dk/

Mitä Tanskanmaalla?

Tietgen häämöttää taivaanrannassa – liiketalouden oppilaitos 8.-12.5.2017.

Odotuksia:

 • Tanska, Odense, Tietgen
 • perehtyminen työelämäyhteistyön eri muotoihin
 • perehtyminen oppilaiden ohjauksen ja tuen erilaisiin toteutusmuotoihin
 • löytyykö kv-vaihtoon työssäoppimispaikkoja